Categories

Brands

Νομικές πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στο speedyshop.gr. Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, θεωρούμε ως δεδομένο ότι είστε σύμφωνοι με τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια - δώστε λοιπόν τη δέουσα προσοχή κατά την ανάγνωσή τους. Το speedyshop.gr υπόκειται συγκεκριμένα στους παρακάτω όρους, διατάξεις και ειδοποιήσεις.

Πνευματικά δικαιώματα

Ό,τι περιέχεται σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των κειμένων, των εικόνων/εικόνων πλήκτρων, των λογότυπων, των ακουστικών συνδετήρων αλλά και του λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία του speedyshop.gr, ως εκ τούτου υπόκειται στην προστασία που παρέχουν τόσο οι διεθνείς, όσο και οι ελληνικοί νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, αποκλειστική ιδιοκτησία του speedyshop.gr αποτελεί και η σύνταξη (δηλαδή η συλλογή, ρύθμιση και συνέλευση) του συνολικού περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και υπόκειται στην προστασία των ελληνικών και διεθνών νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το λογισμικό, εξάλλου, του οποίου χρήση γίνεται στον ιστότοπο αυτό ανήκει αποκλειστικά στο speedyshop.gr ή στους προμηθευτές λογισμικού του. Το λογισμικό αυτό βρίσκεται επίσης υπό την προστασία των ελληνικών και διεθνών νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η μόνη νόμιμη χρήση του περιεχομένου και του λογισμικού του ιστότοπου αυτού είναι για την αγορά και πώληση των προϊόντων μας, γι' αυτό και οποιουδήποτε άλλου είδους χρήση του, όπως είναι για παράδειγμα η τροποποίηση, διανομή, αναπαραγωγή, μετάδοση, επίδειξη, αναδημοσίευση ή απόδοσή του από αυτό τον ιστότοπο, απαγορεύονται ρητά. Στον ιστότοπο αυτόν εμπεριέχεται υλικό, service marks, trademarks, trade dress και περαιτέρω περιεχόμενο τα οποία είναι ιδιοκτησία του speedyshop.gr και βρίσκονται υπό την προστασία του νόμου.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου αυτού, δηλαδή κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες και λογισμικό, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του speedyshop.gr και υπόκειται στην προστασία της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά κάθε είδους αντιγραφή, αναμετάδοση και αναπαραγωγή υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο αυτό χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια εκ μέρους της εταιρείας μας. Καθιστούμε εδώ σαφές ότι η εμφάνιση του υλικού αυτού στον ιστότοπο speedyshop.gr δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μεταβιβάζεται ή εκχωρείται έτσι η άδεια ή το δικαίωμα χρησιμοποίησής του.

Εμπορικά σήματα

Το speedyshop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Εμπορικά σήματα αποτελούν ακόμα τα λογότυπα, τα γραφικά σχήματα, τα γραφήματα καθώς και οι ονομασίες υπηρεσιών του speedyshop.gr. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η χρήση του speedyshop.gr με τέτοιο τρόπο ώστε να κινδυνεύει να επιφέρει σύγχυση στους πελάτες ή δυσφημεί/συκοφαντεί το speedyshop.gr.

Χρήση της περιοχής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση/μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του ιστότοπου αυτού ή και μερίδας του για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια του speedyshop.gr. Εφόσον το speedyshop διαπιστώσει ή θεωρήσει ότι η συμπεριφορά συγκεκριμένων πελατών μπορεί να ζημιώσει τα συμφέροντά του ή παραβαίνει τον εφαρμόσιμο νόμο, έχει πάντα το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να κλείσει λογαριασμούς καθώς και να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία χωρίς περιορισμό.

Ανταλλακτικά και εργαλεία επισκευών

Τόσο τα ανταλλακτικά, όσο και οι συσκευές-εργαλεία που προορίζονται για την επισκευή συσκευών ανήκουν σε ειδική κατηγορία εγγύησης. Γι’ αυτό και ο πελάτης οφείλει να πληροφορείται για τους όρους αυτών των εγγυήσεων. Ως εκ τούτου ο πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη και υπαιτιότητα κατά τη χρήση αυτών των εργαλείων και ανταλλακτικών, ενώ το speedyshop.gr δεν ευθύνεται για καμία ζημιά που απορρέει από τη χρήση τους.

Περιεχόμενο του ιστοχώρου

Παρόλο που το speedyshop.gr φροντίζει για τη δημοσίευση του περιεχομένου αυτής της σελίδας αλλά και την ενημέρωσή του, δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ελλείψεις ή λάθη σε κάποια μέρη της ιστοσελίδας. Είναι επίσης πιθανό να λήξουν ή να διαγραφούν μέρη της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Το speedyshop.gr αποκηρύσσει και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής, ενώ διατηρεί το δικαίωμα για προσθήκες, μεταβολές και κατάργηση πληροφοριών από την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή.

Το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που περιλαμβάνει τα κείμενα, τις εικόνες, τα γραφικά, τις φωτογραφίες και το λογισμικό είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του speedyshop.gr και έχει την προστασία της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, αντιγραφή και αναμετάδοση υλικού προερχόμενου από την ιστοσελίδα χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια της εταιρείας. Το γεγονός ότι το υλικό αυτό εμφανίζεται στο Διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι εκχωρείται και η άδεια χρήσης τους.

Κάθε διαθέσιμο προς μεταφόρτωση λογισμικό (downloading) από αυτό το διακομιστή είναι πνευματική ιδιοκτησία του speedyshop.gr ή των προμηθευτών του. Ως εκ τούτου επιτρέπεται η χρήση αυτών των αρχείων μόνο για προσωπική πληροφόρηση, ενώ απαγορεύεται η χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο ή εμπορικό σκοπό, όπως π.χ. η αντιγραφή τους και διάθεσή τους σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή η διανομή τους με άλλα μέσα επικοινωνίας, ενώ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στα έγγραφα. Οι παραπάνω πράξεις απαγορεύονται από το νόμο και υπόκεινται σε αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Το speedyshop.gr δεν κάνει καμία δήλωση όσον αφορά την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό των εγγράφων που περιλαμβάνονται στο διακομιστή αυτό. Συγκεκριμένα, δεν παρέχουμε καμία και κανενός είδους εγγύηση για τα έγγραφα και τις σχετικές γραφικές απεικονίσεις.

Το speedyshop.gr δεν ευθύνεται ούτε και υποχρεούται να αποζημιώσει τυχόν ζημιά/ηθική βλάβη που μπορεί να προκληθεί από την αδυναμία παροχής υπηρεσιών στήριξης.

Οι χρήστες έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιούν το www.speedyshop.gr με βάση το νόμο και τα χρηστά ήθη. Ωστόσο ευθύνονται αποκλειστικά για τα περιεχόμενα των πληροφοριών των συναλλαγών τους. Το speedyshop.gr δεν επεμβαίνει ούτε διορθώνει τα δεδομένα που καταχωρίζετε. Στις on line φόρμες επικοινωνίας έχετε την ευθύνη να συμπληρώνετε σωστά το όνομα, τη διεύθυνση, το/τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η χρήση της ιστοσελίδας του speedyshop.gr διέπεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση της προκειμένου να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Περιορισμοί στη χρήση και ευθύνη του χρήστη

Όλοι οι χρήστες του speedyshop.gr συναινούν κατά τη χρήση του στην τήρηση όλων των εφαρμόσιμων τοπικών, επαρχιακών, ομοσπονδιακών και διεθνών νόμων. Οι χρήστες συμφωνούν στη μη χρήση του speedyshop.gr κατά τρόπο που να παραβιάζει τα δικαιώματα / δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Απαγορεύεται στους χρήστες να κάνουν χρήση του speedyshop.gr ή προϊόντων αυτού για παράνομους σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση του speedyshop.gr για τη μεταβίβαση παράνομου, δυσφημιστικού ή χυδαίου/πορνογραφικού, καταχρηστικού, επιβλαβούς ή απειλητικού υλικού, καθώς και η χρήση του για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Εξάλλου, δεν είναι δυνατή η χρήση του speedyshop.gr για τη σύνδεση εμπορικών διαφημίσεων, σχεδίων κωδικοποιημένων δυαδικών αρχείων, επιστολών αλυσίδων, προσωπικών αγγελιών ή προσφορών εργασίας. Ακόμα, δεν επιτρέπεται η χρήση του speedyshop.gr για την παροχή λογισμικών/υλικών που περιέχουν βλαβερά/καταστρεπτικά δεδομένα ή ιούς. Το speedyshop.gr δεν φέρει την ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν μέσω της χρήσης των δημόσιων τομέων ταχυδρόμησης της ιστοσελίδας www.speedyshop.gr.

Γενική αποκήρυξη και περιορισμός της ευθύνης

Οι πληροφορίες που αφορούν την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Ωστόσο υφίσταται εγγύηση τιμής από τη στιγμή που ο καταναλωτής θα πραγματοποιήσει παραγγελία. Το speedyshop.gr εγγυάται ότι, σε περίπτωση που μεταβληθεί (αυξηθεί) η τιμή ενός προϊόντος, ο καταναλωτής θα το χρεωθεί στην αρχική τιμή του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση λανθασμένης προβολής τιμής ή λάθος υπολογισμού του ΦΠΑ στην τελική τιμή του προϊόντος από σφάλμα της μηχανογράφησης. Το speedyshop.gr δεν εγγυάται την τιμή και τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος/υπηρεσίας, αφού αυτή εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως είναι π.χ. η τιμολογιακή πολιτική των προμηθευτών, η ισοτιμία των νομισμάτων κ.λπ.

Νόμοι και αρμοδιότητα

Σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο έχουν πρόσβαση χρήστες από όλες τις χώρες. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση από οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός Ελλάδας δύναται να υπόκειται σε διαφορετικούς κανονισμούς και νόμους. Όταν επισκέπτεται το speedyshop.gr, κάθε χρήστης/επισκέπτης συναινεί στο γεγονός ότι κάθε ζήτημα που αφορά τη χρήση του speedyshop.gr ή την πρόσβαση σε αυτό, όπως και οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες του υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους, οι οποίοι και θα εμφανιστούν ασχέτως των συγκρούσεων των κυρίαρχων επ’ αυτού νόμων. Εξάλλου, οι χρήστες συμφωνούν και αναγνωρίζουν με αυτό εδώ το κείμενο ότι τα ελληνικά δικαστήρια είναι αποκλειστικά αρμόδια να διευθετήσουν/επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει, γι’ αυτό και οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους τοπικούς νόμους/κανονισμούς.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες του speedyshop.gr συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για να αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων τρόπων και να δημοσιεύουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που είτε προσβάλλει παράνομα και βλάπτει το speedyshop.gr ή κάποιον τρίτο, είτε παραβιάζει το απόρρητο πληροφοριών κάποιου προσώπου.

Αποζημίωση

Το σύνολο των προϊόντων που έχει αγοράσει το speedyshop.gr μέσω των αντιπροσώπων τους στην ελληνική/ευρωπαϊκή αγορά φέρουν την εγγύηση του εισαγωγέα-διανομέα τους. Σε περίπτωση ανάγκης οι πελάτες μας μπορούν να προμηθεύονται από εμάς τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα τους. Εξάλλου, σε περίπτωση που οι πελάτες μας αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις αντιπροσωπείες αυτές, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας στo email info@speedyshop.gr, να μας αποστέλλουν φαξ στο 210-7750527, αλλά και να μας φέρουν το ελαττωματικό προϊόν προκειμένου να το στείλουμε στην ανάλογη αντιπροσωπεία.


PayPal